logo

POPTÁVKA
20 let zkušeností v oboru!
Absolutní orientace na zákazníka!
Zadejte si on-line poptávku!
Obratem Vám pošleme
cenovou nabídku
a možný termín realizace
previous arrow
next arrow
Slider

 

 

 

Přesně, rychle, za příznivou cenu!

 

 

 

 

Geometrický plán

Geometrický plán je technický podklad pro zápis změn do katastru nemovitostí. Geometrický plán se vyhotovuje vždy, když dojde ke změně, kterou je nutné zapsat a zakreslit do KN. Geometrický plán budete potřebovat při: rozdělení pozemku, změny hranice pozemku, vyznačení budovy, vyznačení věcného břemene, vyznačení práva stavby, atd. Geometrický plán musí být vždy ověřen autorizovaným geodetem a potvrzen KÚ. Platnost geometrického plánu není omezena, nedojde-li ke změně katastrální mapy.

Provedení geometrického plánu upravují Směrnice na vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků.

Geometrický plán GP

Geometrický plán (GP) je grafickým znázorněním nemovitostí, které vzniknou jejich rozdělením nebo sloučením a vyjadřuje stav nemovitostí a práv, které se vážou k nemovitostem před změnou a po změně s uvedením dosavadních a nových parcelních čísel, výměr, druhů pozemků a dalších údajů. Geometrickým plánem se grafický znázorňuje věcné břemene k části pozemku.

VÍCEGeodetické práce

Provádíme komplexní geodetické práce: tvorba mapových podkladů, inženýrská geodézie, katastr nemovitostí, stavební zaměření budov. Jsme schopni vyhovět zákazníkovi a zaměření v terénu provést do týdne od objednání. Výstup většinou dodáváváme druhý týden nebo dříve. Vytyčování na stavbách provádíme do druhého dne od objednání.

Geodetické práce cíl

Cílem naší kanceláře je poskytnout klientům komplexní služby týkající se nemovitostí.

Základem naší činnosti jsou služby v oblasti katastru nemovitostí (provedení geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků a jiné) a inženýrské geodézie (práce související s vytyčování staveb, kontrolním měřením během výstavby, jejich po realizačně zaměření a jiné).

Zároveň našim klientům poskytneme právní pomoc při převodu nemovitostí (vypracování kupních, darovacích, Směnná smlouva, smluv o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví), zřízení / zrušení věcných břemen jakož i při vypořádání vlastnických práv k nemovitostem ...

VÍCEZaměření pozemku

Máte již vybraný pozemek a chystáte se stavět, nebo pozemek jen chcete oplotit? V prvním případě potřebujete zaměření pozemku (mapový podklad). V druhém případě budete potřebovat vyšetřit průběh hranic a pozemek vytyčit. Kde se samotná hranice nachází, může být v případě špatné kvality katastrální mapy problematické. Mezní chyba katastrální mapy je v častých případech 2,8m a proto je samozřejmě dobré znát kvalitu hranice svého pozemku. Nízká přesnost hranice pozemku se dá odstranit geometrickým plánem na zpřesnění hranice.

VÍCE