logo

POPTÁVKA
geodetické práce

Zajistíme Vám kompletní inženýrskou činnost ve výstavbě. Jedná se především o zajištění veškerých vyjádření a stanovisek orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Jako součást přípravy podkladů pro žádost o vydání stavebního povolení jsme schopni zajistit vyjádření o existenci inženýrských sítí v zájmovém území a jejich průběh zakreslit v digitální podobě.  Současně také můžeme převzít veškerou agendu spojenou se získáním všech povolení nutných pro plánovanou stavbu. 

ON-LINE POPTÁVKA

 

Inženýring

 

 

 

Přesně, rychle, za příznivou cenu!