logo

ON-LINE POPTÁVKA

Projekční činnost

Projekční činnost

Architektonické návrhy, projektové dokumentace stavební i TZB

Hlavní činností našeho projektového týmu je zpracovávání projektových dokumentací v oblasti pozemních staveb a technických zařízení budov. Cílem je individuální přístup ke každému z projektů a snaha uspokojit i ty nejnáročnější požadavky investorů. Aktivně se zabýváme návrhy budov obsahující moderní technologie, a řešením energetických úspor.

V profesní části projektových dokumentací provádíme nebo spolupracujeme s externími specialisty na problematice vytápění a chlazení, slaboproudém a silnoproudém elektrickém vedení, zdravotně-technických instalací (vodovody, kanalizace, plyn), požárně bezpečnostním řešení staveb, a statických návrzích a posudcích.

K projektovým dokumentacím zpracováváme i položkové výkazy výměr a položkové rozpočty.

Tam, kde naše síly nestačí a je třeba zajistit požadující odbornost a znalosti, naučili jsme se spolupracovat se specializovanými externisty. Také díky nim jsme schopni uspokojit rozmanité a rozsáhlé individuální požadavky našich klientů.

Technické dozory

S cílem zajistit co nejkvalitnější služby pro naše zákazníky, snažíme se nabízet při realizaci staveb i služby spojené s autorským a technickým dozorem. Díky dlouholetým zkušenostem mnoha z našich kolegů z různých odvětví realizace staveb, jsme schopni zajistit vlastními silami dozory staveb v oblastech, jako jsou novostavby, rekonstrukce staveb a revitalizace obvodových plášťů, repase stávajících nebo instalace nových energetických systémů.

Dotační management

Věnujeme se také dotačnímu managementu, na který se zaměřujeme zejména při návrzích energeticky úsporných budov.

ON-LINE POPTÁVKA