logo

POPTÁVKA
geodetické práce

Geodetické práce

Provádíme komplexní geodetické práce: tvorba mapových podkladů, inženýrská geodézie, katastr nemovitostí, stavební zaměření budov. Jsme schopni vyhovět zákazníkovi a zaměření v terénu provést do týdne od objednání. Výstup většinou dodáváváme druhý týden nebo dříve. Vytyčování na stavbách provádíme do druhého dne od objednání.

Geodetické práce cíl

Cílem naší kanceláře je poskytnout klientům komplexní služby týkající se nemovitostí.

Základem naší činnosti jsou služby v oblasti katastru nemovitostí (provedení geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků a jiné) a inženýrské geodézie (práce související s vytyčování staveb, kontrolním měřením během výstavby, jejich po realizačně zaměření a jiné).

Zároveň našim klientům poskytneme právní pomoc při převodu nemovitostí (vypracování kupních, darovacích, Směnná smlouva, smluv o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví), zřízení / zrušení věcných břemen jakož i při vypořádání vlastnických práv k nemovitostem (příprava podkladů pro vydržení, převedení nově objeveného majetku), přičemž součástí právních služeb je také asistence v řízeních v katastru nemovitostí (provedení návrhů, žádostí, zastupování v katastrálních řízeních).

Geodetické práce kvalitně

Naší filozofií je KVALITNĚ provedena práce v dohodnutém termínu za PŘIJATELNOU CENU.

Kancelář tvoří dynamický a flexibilní kolektiv. Neustále zdokonalujeme a rozšiřujeme naše služby, abychom vyhověli všem potřebám a požadavkům našich klientů.

Geodetické práce


>> provedení geometrických plánů
Pokud potřebujete vyznačit změnu stavu nemovitostí (rozdělení, sloučení, změna druhu pozemku - vynětí z půdního fondu), rozestavěná stavba pro účely přidělení hypotečního úvěru, novostavba, dodatečné stavební povolení, obnova původní parcely E, určení vlastnických práv, věcné břemeno), vyhotovíme pro vás pro tyto účely geometrický plán v okresech Trenčínského kraje. V případě opakovaného využití našich služeb poskytujeme slevy. Více a podrobněji o geometrických plánech v samostatné kategorii geometrický plán. V případě vašeho zájmu vám vypracujeme cenovou nabídku, kontaktní údaje jsou v kategorii ceník.

>> vytyčování hranic pozemků
Pro vytyčení hranice pozemku můžete mít různé důvody – stavba plotu, prodej nebo koupě pozemku, nejasná hranice, neznámá hranice, sporná hranice pozemku – vyznačíme hranice pozemku v terénu podle platných údajů a dokumentů katastru nemovitostí. Vytyčení může být podle vašich potřeb dokladováno vytyčovacím náčrtem autorizačně ověřeným, nebo hranici vytyčíme pouze pro vaši informaci, případně pokud vůbec netušíte, kde se vaše parcely registru E nacházejí, vyhotovíme vám bezplatně identifikaci parcel. Více se dočtete v samostatné kategorii vytyčování hranic pozemků. V případě vašeho zájmu vám vypracujeme cenovou nabídku, kontaktní údaje jsou v kategorii ceník.

>> vyhotovení mapových podkladů pro projektovou dokumentaci
Podkladem pro projekt stavby je polohopisné a výškopisné zaměření. Pro investora nebo projektanta zajistíme dostatečně podrobné a rozsahem optimální zaměření lokality s vyznačením stávajících inženýrských sítí a stavu katastru nemovitostí. V případě potřeby pro vás vyhotovíme také 3D verzi výkresu. Využijete-li naše geodetické služby iv další fázi vašeho projektu a realizace, poskytneme vám na další geodetické práce slevy. O přípravě podkladů pro dokumentaci se více dočtete v samostatné kategorii zaměření pro projekt. V případě vašeho zájmu vám vypracujeme cenovou nabídku, kontaktní údaje jsou v kategorii ceník.

>> vytyčování staveb
Polohu stavby vytyčíme přesně podle projektové dokumentace. Díky modernímu přístrojovému vybavení a používání moderních vytyčovacích metod šetříme váš čas a peníze. Podrobněji o vytyčování se dočtete v kategorii vytyčování staveb. V případě vašeho zájmu vám vypracujeme cenovou nabídku, kontaktní údaje jsou v kategorii ceník.

>> porealizační zaměření staveb
Porealizační zaměření staveb a inženýrských sítí pro potřeby dokumentace skutečného provedení stavby vyhotovíme rychle a kvalitně spolu s vyznačením položek, které jsou předmětem fakturace. K výsledné dokumentaci přikládáme i potřebné soubory pro GIS správce inženýrských sítí. Na podkladě zaměření můžeme vyhotovit geometrický plán. Podrobnosti o geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby se dočtete v kategorii porealizační zaměření. V případě vašeho zájmu vám vypracujeme cenovou nabídku, kontaktní údaje jsou v kategorii ceník.

>> ostatní geodetické práce
Provádíme také další geodetické práce, výpočet kubatur s dokumentací 3D, technická nivelace, vytyčení výšky a mnohé další. V případě vašeho zájmu vám vypracujeme cenovou nabídku, kontaktní údaje naleznete v kategorii ceník.

 

 

 

 

 

Přesně, rychle, za příznivou cenu!