logo

POPTÁVKA
geodetické práce

Geodetické práce

Provádíme komplexní geodetické práce: tvorba mapových podkladů, inženýrská geodézie, katastr nemovitostí, stavební zaměření budov. Jsme schopni vyhovět zákazníkovi a zaměření v terénu provést do týdne od objednání. Výstup většinou dodáváváme druhý týden nebo dříve. Vytyčování na stavbách provádíme do druhého dne od objednání.

Geodetické práce cíl

Cílem naší kanceláře je poskytnout klientům komplexní služby týkající se nemovitostí.

Základem naší činnosti jsou služby v oblasti katastru nemovitostí (provedení geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků a jiné) a inženýrské geodézie (práce související s vytyčování staveb, kontrolním měřením během výstavby, jejich po realizačně zaměření a jiné).

Zároveň našim klientům poskytneme právní pomoc při převodu nemovitostí (vypracování kupních, darovacích, Směnná smlouva, smluv o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví), zřízení / zrušení věcných břemen jakož i při vypořádání vlastnických práv k nemovitostem (příprava podkladů pro vydržení, převedení nově objeveného majetku), přičemž součástí právních služeb je také asistence v řízeních v katastru nemovitostí (provedení návrhů, žádostí, zastupování v katastrálních řízeních).

Geodetické práce kvalitně

Naší filozofií je KVALITNĚ provedena práce v dohodnutém termínu za PŘIJATELNOU CENU.

Kancelář tvoří dynamický a flexibilní kolektiv. Neustále zdokonalujeme a rozšiřujeme naše služby, abychom vyhověli všem potřebám a požadavkům našich klientů.

 

 

 

Přesně, rychle, za příznivou cenu!